Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak, ul. Kardynała Karola Wojtyły 125, 43-354 Czaniec, NIP 9372699260. Dane w systemie informatycznym przetwarza MASTERLIFE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Chłodna 51, 00-8867 Warszawa.
  2. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie foodiediet.pl numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej.
  3. Założenie konta na naszej stronie internetowej i złożenie zamówienia wymaga podania od Ciebie Twojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adres email), danych adresowych, numeru telefonu, a w przypadku dokonywania zakupów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo należy podać nazwę firmy oraz numer NIP. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi musimy dysponować, by móc zrealizować usługę. Osoby z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi powinny podać administratorowi taką informację.  Dane o stanie zdrowia są niezbędne w celu zapewniania bezpieczeństwa świadczenia usług.
  4. Zakładając konto na naszej stronie internetowej, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – swoje dane podajesz dobrowolnie. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz.
  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez administratora, w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta klienta, w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień, w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, w celu wykonania pozostałych zobowiązań umownych oraz w celu marketingu produktów.
  6. Twoje dane osobowe będą przekazane podmiotom działającym na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i  finansowe, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich.
  7. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu żądania ich usunięcia lub wygaśnięcia ustawowego.
  8. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych.
  9. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 218 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).