Regulamin

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług cateringowych przez Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak.

Art. 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez „Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak” z siedzibą w Czańcu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 125, 43-354 Czaniec, wpisaną do wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 9372699260, REGON 368299778.

Art. 2. Definicje

 1. Usługa cateringowa obejmuje kompleksowe przygotowanie i dostarczenie na adres wskazany przez klienta zestawu składającego się z 3, 4 lub 5 posiłków
 2. Klientem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy

Art. 3. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi cateringowe wybrane przez Klienta, spośród zestawów oferowanych przez „Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak”:
  • Dieta BASIC
  • Dieta BASIC SPORT
  • Dieta BASIC GLUTEN FREE
  • Dieta BODYBUILDER
  • Dieta SAMURAJ
  • Dieta WEGETARIAŃSKA
  • Dieta WEGETARIAŃSKA + RYBY
  • Dieta KETOGENICZNA
  • Dieta NISKI INDEKS GLIKEMICZNY
  • Dieta LOW CARB
  • Dieta DETOKS SOKOWY
 2. Każdy z zestawów dostarczony jest w papierowej torbie, w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o numerze posiłku. Do zestawu zostaje dołączona karta menu na dany dzień wraz z informacją o wartościach odżywczych oraz warunkach przechowywania posiłków.
 3. Ceny zestawów określone są na Stronie w zakładce diety.
 4. „Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak” zastrzega, że kaloryczność zestawów może się różnić o +/- 10% od wartości podanych na Stronie.

Art. 4. Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji zamówienia na trzy sposoby:
  • Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu + 48 602 177 015
  • Na stronie www.foodiediet.pl w dedykowanym panelu klienta dostępnym 24 godziny na dobę
  • E-mailowo na adres kontakt@foodiediet.pl
 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu kontakt@foodiediet.pl
 3. Zamówienie złożone w dzień roboczy do godziny 6:00 będzie dostarczone tego samego wieczora z posiłkami na dzień kolejny. Zamówienie złożone po godzinie 6:00 oraz w soboty, niedziele, święta będą zrealizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 4. Klient jest zobowiązany do poinformowania „Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak” o wszystkich alergiach pokarmowych.
 5. „Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak” nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne korzystania z usługi cateringowej.

Art. 5. Płatność

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę cateringową na jeden dzień roboczy przed jego realizacją przelewem, za pomocą operatora Tpay, lub gotówką podczas odbioru pierwszego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego klienta lub w przypadku płatności online dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora Tpay.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.pl.
 4. Foodie Diet catering jest uprawniony do wstrzymania dostawy nieopłaconego całkowicie zamówienia.

Art. 6. Dostawa

a. Paczki dostarczane są w godzinach popołudniowo-wieczornych (16-24) z zestawem na dzień kolejny

b. W razie gdyby klient nie odebrał zamówienia z powodu nieobecności pod wskazanym adresem lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezgłoszonej do godziny 6:00 w dniu dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony.

c. Klient może podać preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym. Wskazane godziny nie są wiążące dla sprzedawcy

   d. Koszty dostawy są darmowe

 

Art. 7. Reklamacja

 1. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji klient może zgłosić reklamację.
 2. Reklamację można składać e-mailowo na adres kontakt@foodiediet.pl najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego.
 3. Reklamowane zamówienia należy przekazać kurierowi „Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak” następnego dnia roboczego.
 4. W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma zestaw zgodny z przedmiotem zamówienia następnego dnia.
 5. „Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak” nie uwzględnia rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Art. 8. Polityka prywatności

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Foodie Catering Dietetyczny Klaudia Laszczak, ul. Kardynała Karola Wojtyły 125, 43-354 Czaniec, NIP 9372699260. Dane w systemie informatycznym przetwarza MASTERLIFE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Chłodna 51, 00-8867 Warszawa.
 2. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie foodiediet.pl numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Założenie konta na naszej stronie internetowej i złożenie zamówienia wymaga podania od Ciebie Twojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adres email), danych adresowych, numeru telefonu, a w przypadku dokonywania zakupów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo należy podać nazwę firmy oraz numer NIP. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi musimy dysponować, by móc zrealizować usługę. Osoby z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi powinny podać administratorowi taką informację.  Dane o stanie zdrowia są niezbędne w celu zapewniania bezpieczeństwa świadczenia usług.
 4. Zakładając konto na naszej stronie internetowej, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – swoje dane podajesz dobrowolnie. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz.
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez administratora, w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta klienta, w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień, w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, w celu wykonania pozostałych zobowiązań umownych oraz w celu marketingu produktów.
 6. Twoje dane osobowe będą przekazane podmiotom działającym na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i  finansowe, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu żądania ich usunięcia lub wygaśnięcia ustawowego.
 8. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych.
 9. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 218 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).